Observacions formulari publicacions:

  • La llargada del text no pot superar les 10 línies.
  • L’Ajuntament es reserva el dret de no publicar aquells textos o imatges que no responguin a la finalitat d’aquesta convocatòria, els que siguin ofensius o els que continguin missatges discriminatoris per raons de gènere, raça, orientació sexual o creences religioses.
  • Nom santboiana o santboian, familia o amics
  • La llargada del text no pot superar les 10 línies.
  •