Cal Caminer (Bellcaire – Noguera)

A vosaltres estimats veïns que tant us trobem i trobarem ha estar entre nosaltres. Quan un marxa de forma tant subtada, deixant aquest buit d’ànima i esperit , no hi ha res que ens conforti ni fets, ni paraules. Heu deixa’t el vostre llegat personal de vivències en les famílies ara prou dolgudes. Només dir-vos que estareu als nostres pensaments diaris , força pels estimats que sempre viurant amb el vostre record.
Gràcies per l’acompanyament fet plegats aquests darrers temps amb amor.
Llum pel camí .